Hosting av Umbraco, Drupal och många fler

Vi har redan från vår verksamhets början fokuserat på att erbjuda flertalet serverstöd utan att för den delen tumma på säkerheten eller den professionella driften av vårt webbhotell. Alla dessa serverstöd ger dig som kund möjligheten att installera många olika sorters applikationer vilket kan göra en internetnärvaro mer professionell. Förutom stöden på tjänsten webbhotell har vi även stöd för olika verktyg och applikationer på Virtuell Privat Server, VPS och Dedikerad Server.

Vill ni veta mer om hur Ipeer kan hjälpa er med er applikationsdrift? Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig inom kort.
Företagsnamn
Namn
Telefonnummer
E-post adress

Vårt webbhotell kan erbjuda dig som kund några av världens mest avancerade CMS-verktyg. Ipeer webbhotell erbjuder CMS-verktyg såsom Joomla, drupal, umbraco och många fler. Dessa verktyg ät till för att förenkla hanteringen av er hemsida. CMS-verktyg som exempelvis Joomla eller Umbraco används i bakgrunden för er hemsida där inte tekniker och liknande kan utföra uppdateringar utan programmeringskunskap.

CMS

CMS är en förkortning av den engelska termen för ett innehållshanteringssystem kallat, Content Management System. CMS kan även beskrivas som ett informationssystem för att hantera och publicera olika typer av informationsinnehåll, med andra ord elektronisk media. Begreppet CMS används ofta synonymt med Webbpubliceringssystem, så kallat Web Content Management System, detta förkortas då givetvis WCMS. Web Content Management System är egentligen ett vidare begrepp och innefattar även, Enterprise Content Management system (ECM) och dokumenthanteringssystemet DMS.

Webbpubliceringssystem WCMS

Ett Web content management system WCMS, alltså ett webbpubliceringssystem är ett innehållshanteringssystem för att förenkla kollaborativ utveckling av en webbplats. Webbsidorna redigeras via ett så kallat webbgränsnitt. Användaren i fråga behöver vanligtvis inte använda HTML, utan kan istället använda sig av enkel WYSIWYG-redigering.

Idén är att låta ett datasystem helt sköta den tekniska hanteringen av innehållet, datasystemet får stå för de avancerade funktionerna samt att automatisera sysslor som annars skulle innebära massor av redundant manuellt arbete.

Själva innehållet, så kallat content sparas oftast i en databas eller någon form av filstruktur. Inställningarna för utseendet och organisation av innehållet lagras även den i regel i databasen eller i filstrukturen. För att sedan visa informationen i databasen används olika program- eller scriptsspråk som till exempel PHP, Asp, Perl eller Java.

ECM

ECM står för Enterprise Content Management, det innefattar lösningar för att handha oorganiserad information. ECM-lösningar förenar informationshantering, så kallad content och samarbete, även kallat collaboration, på ett blandat sätt som får människor, processer och information att samverka i verksamheter runt om i hela världen.

Som exempel på ECM-lösningar kan man nämna dokumenthantering, web content management (webbpublicering), collaboration (samverkan/projekt), knowledge management (kunskapshantering), business process management (workflow/BPM), digital assets management (hantering av ljud och bild), records management (diarieföring), compliance management (legala krav & regelverk), e-mail management, elektronisk arkivering, elektronisk fakturahantering, portal och eLearning.

DMS

Dokumenthanteringsystemet DMS är ett informationssystem som används för att administrera dokument och annan elektronisk media inom en organisation eller verksamhet. Detta innefattar handhavande av arbetsflöden för kollaborativ redigering, versionshantering, olika form av granskning, elektronisk publicering, arkivering, indexering, automatiserad sökning och utbyte av text i flera dokument samt mallhantering.

Låt oss hjälpa er till den bästa och mest effektiva CMS-lösningen för ert företag. Vårt webbhotell erbjuder er den optimala lösningen som är skräddarsydd efter era behov. Prova Joomla, drupal eller Umbrako och upplev vad vårt webbhotell kan göra för er verksamhet.


© 2010 Ipeer AB, All rights reserved.

Ipeer på Twitter - Facebook - Blogg

Ipeer - Quality Server hosting